Ons verhaal

Wat is Plein Publiek?
Plein Publiek (PP) is een initiatief dat een brug bouwt tussen overheden en studenten, gericht op de arbeidsmarktoriëntatie. PP bestaat uit (oud)studenten uit Utrecht: Floortje, Felix, Iris, Janneke en Emiel. Wij hebben PP opgericht omdat wij kansen zien om de verbinding tussen overheden en studenten te verbeteren. We willen studenten kennis laten maken met het jonge gezicht van de overheid. Hiervoor organiseren wij activiteiten en zijn wij actief op social media. Dit idee is ontstaan vanuit onze studie. Hier zagen en zien wij dat er weinig aandacht is voor werken in de publieke sector na je studie. Op carrièredagen staan meestal alleen bedrijven die allerlei recruiters op je afvuren. Dit resulteert in dat zelfs bij typische ‘ambtenarenstudies’ zoals bestuurskunde de uitstroom naar het bedrijfsleven groot is. Zonde! De kansen die de publieke sector dus heeft, zijn onderbelicht. Met ongeveer elke soort opleiding kan je in de publieke sector aan de slag. Maar hierbij is het vaak lastig om bijvoorbeeld een stageplek bij de overheid te krijgen. Dit hangt samen met dat de overheid groot is, en je niet altijd weet hoe binnen te komen. Ons doel is deze gebrekkige verbinding aan te pakken.

Waarom Plein Publiek?
De verbinding vinden wij belangrijk omdat de overheid dé plek is waar je kan bijdragen aan belangrijke, maatschappelijke vraagstukken. Ook is het voor overheden van belang om jong, gemotiveerd en competent talent aan te trekken gezien de grote maatschappelijke vraagstukken waar Nederland voor staat. Er zijn populaire traineeships bij de overheid, maar dit is lang niet alles wat mogelijk is. Hiernaast zijn er veel organisaties die mensen werven en vervolgens detacheren bij de overheid. Dit is niet altijd de beste manier en kost vaak veel geld.

Maar, de overheid’ is groot (dus waar moet je als starter beginnen met zoeken?) en vooroordelen over het werken bij de overheid zijn hardnekkig (is het wel alleen maar bureaucratisch en suf? Of zitten er veel meer positieve kanten aan?). Er liggen dus nog veel problemen die Plein Publiek aanpakt. Wij laten zien wat de mogelijkheden zijn bij overheidsorganisaties en laten hierbij een ander geluid horen!

Hoe doet Plein Publiek dat?
Om deze brug te slaan, organiseren wij allerlei activiteiten. Zo was er begin dit jaar het Plein Publiek Festival in Utrecht. Hier gingen jonge ambtenaren van allerlei organisaties in gesprek met studenten. Door middel van interactieve werkgroepsessies kregen de studenten een interessant kijkje in de overheidskeuken. Ook was er een ambtenarenroast, en werd de dag afgesloten met een informele borrel. Plein Publiek mikt naast dit soort dagen ook op andere activiteiten. Denk aan inhousedagen en werkbezoeken, of aan het geven van lezingen over jong talent in de publieke sector. Ben je benieuwd naar onze activiteiten? Neem een kijkje op deze site en volg ons op social media!

Wie zitten er achter team Plein Publiek?

Felix ten Haaf:
Felix is bezig met het afronden van zijn studie Sociale Geografie en Planologie. Hij is een trotse geboren en getogen Utrechter en kijkt vol belangstelling naar de snelle ontwikkelingen die de stad doormaakt. Hij ziet de overheid als belangrijkste spil binnen de landelijke en stedelijke vooruitgang en zet zich daarom met groot enthousiasme in voor de publieke sector. Verder is Felix vaak op het voetbalveld te vinden, houdt hij wel van een borrel en komt zijn creatieve kant naar boven bij het maken van films.

Janneke Jansink:
Janneke heeft net de master Publiek Management afgerond en is enthousiast om met Plein Publiek de verbinding tussen jonge ambtenaren en studenten te verbeteren. Ze startte onlangs als werkstudent bij AEF om te werken aan maatschappelijke vraagstukken en wil graag ook andere studenten enthousiast maken om hieraan bij te dragen. Met één been in het studentenleven en één been in het werkleven vliegt Janneke van hot naar her: van een meeting naar het hockeyveld en naar borrelen met vrienden. Stilzitten is niets voor haar!

Floortje Jorna:
Floortje is de drijvende kracht achter Plein Publiek. Toen ze meer kansen zag om de verbinding tussen studenten de overbheid te verbeteren, begon het bij haar te kriebelen om iets op te zetten. Zo is Plein Publiek uiteindelijk ontstaan. Zelf staat ze met één been in het studentenleven, met de ander in het werkende leven. Om stoom af te blazen staat ze ook graag op het voetbalveld en geniet ze ervan om mensen te verzamelen om een tafel met veel lekker eten.

Iris Schrameyer:
Iris is net begonnen met de master Bestuur en Beleid aan de Universiteit van Utrecht. Zij hoopt via Plein Publiek haar enthousiasme voor de publieke sector en maatschappelijke vraagstukken over te brengen op andere studenten. Binnen Plein Publiek gaat zij zich voornamelijk richten op het organiseren van het Plein Publiek Festival om daarmee studenten enthousiast te krijgen om de nieuwe generatie ambtenaren te worden. Naast haar studie houdt Iris veel van reizen en op de zondag is ze te vinden op het hockeyveld.

Emiel Walgaard:
Emiel is onze topambtenaar in spé. Hij is bezig met zijn tweede jaar van de traineeship bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een jaar in den Haag te hebben gezeten werkt hij tegenwoordig voor de ambassade in Spanje. Hij maakt zo elke dag mee hoe leuk het kan zijn om bij de overheid te werken. Daarnaast houdt Emiel zich graag bezig met allerlei verschillende sporten, zolang er maar een bal in het spel is.