In gesprek met een studentambtenaar

LEIDEN – Gemeente Leiden heeft een mooi voorbeeld van hoe studenten te verbinden aan de overheid, namelijk de functie van studentambtenaren. Janneke ging in gesprek met Magalie van Exel, zij is de afgelopen twee jaar studentambtenaar binnen gemeente Leiden geweest. 

De studentambtenaar slaat een brug tussen de wereld van de studenten en die van de gemeente
De inzet van studentambtenaren is een initiatief van Lieve Mark, dat als stichting aandacht vraagt voor mentaal welzijn van studenten. Het beleid daarover gaat vaak over studenten, zonder dat studenten daarin betrokken worden. Om de brug te slaan tussen studenten en gemeente is daarom de functie van studentambtenaar in het leven geroepen: “Gemeenten weten vaak niet wat onder studenten speelt, maar andersom weten studenten vaak ook niet wat de gemeente nou precies doet.”. De functie van studentambtenaar is binnen 8 steden in Nederland een baan voor 8 uur in de week die studenten naast hun studie kunnen uitvoeren. De studentambtenaren in verschillende steden kiezen zelf op welke thema’s zij zich in willen zetten en overleggen maandelijks met elkaar om te bespreken waar ze mee bezig zijn via het Netwerk Kennissteden Nederland (NKN). Magalie sprak de verbindende rol heel erg aan, in combinatie met een inkijkje in een overheidsinstantie.

Magalie

Er is veel ruimte voor creativiteit en nieuwe initiatieven binnen de gemeente
Magalie ervaart de functie van studentambtenaar als heel vrij, met veel ruimte voor input van de student over welke thema’s spelen en wat zij als gemeente kunnen doen. Hoewel Magalie eerst de vooroordelen van werken bij de gemeente ook had, met veel overleggen en alleen maar praten, praten praten, zag ze het juist als een uitdaging om juist snel initiatieven op te zetten. Dit lukte ook: ze vond de gemeente heel betrokken en werkte met mensen die vol passie zich inzetten voor gemeente Leiden. Ze merkte dat er echt geluisterd werd als zij aangaf dat bepaalde ideeën niet helemaal aansluiten op studenten.

Via de gemeente inzetten op mentaal welzijn, inclusie en participatie
Magalie vervulde de functie van studentambtenaar tegelijk met Yousef en zij hebben zich vooral ingezet op drie thema’s: mentaal welzijn, inclusie en participatie. In het begin bestond hun werk vooral uit het ontmoeten van nieuwe mensen en kijken welke partijen er allemaal zijn. Daarna was het actief aan de slag gaan met initiatieven. Zo hebben ze een website gelanceerd, genaamd Young in Leiden, waar duidelijk wordt wat voor welzijnsaanbod er is in de stad. Magalie en Yousef kwamen er namelijk achter dat er veel aanbod is, maar dat veel studenten door de bomen het bos niet meer zien. De website is aan de ene kant om de zorg te ontlasten en de andere kant de student zelfredzamer maken. Op het thema inclusie zijn Magalie en Yousef vooral bezig geweest met het betrekken van mbo studenten en internationale studenten in de stad. Leiden is een verenigingsstad, waarin deze studenten soms niet genoeg worden betrokken. “We hebben echt meer gedaan gekregen dan ik van tevoren had verwacht.”

Studentambtenaren zijn een belangrijk voorbeeld voor wat overheden kunnen doen voor verbinding met studenten. Voor studenten is het een hele mooie manier om werkervaring op te doen en bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken in de eigen studentenstad!